Thursday, March 1, 2012

പുതു മഴ - കവിത


മാനം കോപിച്ചിരുണ്ടു കൂടുന്നു
മദയാനകള്‍ നിരയായ് നടനടയായി
കാറ്റും മഴയം മത്സരമായി
മത്സരമോ അത് തകൃതിയിലായി

മഴ എങ്ങും മഴ പുതുമഴ അത് നിറമഴ

കുസൃതി കുട്ടികള്‍ക്കത് കൌതുകമായി
ഉടുതുണി ഊരി കലപിലയായി
മഴയിലെക്കോടി ഉത്സവമായി 
മഴയും കുട്ടികളുംചിരിചിരിയായി 

കാറ്റത്താടും മാമരക്കൂട്ടം
തെക്കൊട്ടാടും വടക്കൊട്ടാടും
കണ്ണിമകള്‍ നനവോടത് കാണ്‍കെ
ഭീതിതോടെ പക്ഷികള്‍ വിറച്ചു

ചൂളം വിളിയുടെ താളത്തിനൊപ്പം
കുട്ടികള്‍ നൃത്ത ചുവടുകള്‍ പയറ്റി
ചില്ലകള്‍ ഓടിയും കട പിട ശബ്ദം
കാതുകളില്‍ നനവോടെ പതിപ്പു..

ലക്ഷ്യമതില്ല മഴക്കോ കാറ്റിനോ..
അലക്ഷ്യമതല്ലോ ചെക്കന്‍മാര്‍ക്കും
വെള്ളം എങ്ങും വെള്ളമയം
തൊടിയും പാടവും കലങ്ങി മറിയുന്നു

കായല്‍ പോലെ കടലത് പോലെ
പാടത്തെങ്ങും വെള്ളം നിറഞ്ഞു
തടിയും വാഴയും കൃഷികള്‍ അതെല്ലാം
വെള്ളപ്പരപ്പില്‍ നിര നിരയായി

വാഴപിണ്ടികള്‍ ചങ്ങാടംപോല്‍.... 
വിളയാക്കുലകള്‍ ഒളിച്ചുകളിപ്പൂ
ചേനയും ചേമ്പും കാച്ചിലും ഒക്കെ
 അട പടലോടെ ഒഴുകുകയായി

ഹരിതകമാകും പാടത്തിന്‍ നിറം
മണ്‍ചായത്തല്‍ ദാരുണമായി
വെള്ളപാച്ചിലില്‍ മദമിളകുന്നൂ
പ്രകൃതിക്കിത്തിരി  അഹങ്കാരവുമായി

കൂരക്കുള്ളിലെ ചോര്‍ച്ചക്കെതിരേ
പാത്രങ്ങള്‍ അത് നിര നിരയായി
കൂര്‍ക്കം വലിക്കും അപ്പൂപ്പനപ്പോള്‍
സുഖ നിദ്രതന്‍ സ്പര്‍ശനം പുണ്യം പുണ്യം 

അടുപ്പില്‍ തിളപ്പൂ ചുക്കിന്‍ കാപ്പി
അമ്മയതിത്തിരി മൊത്തിക്കുടിപ്പൂ
ചൂടും തണുപ്പും സുഖകരമാക്കാന്‍
മന്ത്രമതങ്ങനെ  അമ്മക്കുണ്ടെ ...

മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്നൊരു
വെള്ളച്ചാട്ടം രസകരമായി
മേലാകെ കുളിരൂളിയിടുന്നു
നഗ്നത തന്നിലെക്കിരച്ചിറങ്ങുന്നൂ

ഉടുതുണി ഇല്ലാ ചെക്കന്മാരെ
കണ്ടതു പിന്നെ മഴപെണ്ണിന് നാണം
നൃത്തം വെക്കും കുഞ്ഞിക്കാലുകള്‍
നാണമോ മാനമോ ഇല്ലാത്തതുപോല്‍

മാവിന്‍ ചോട്ടില്‍ മധുരം കിനിയും
കനികള്‍ പിള്ളേര്‍ അന്വേഷണമായ്‌
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നൂ ചുണ്ടുകളില്‍ നവ-
പുളിയും മധുരവും ഒന്നിച്ചങ്ങനെ

തെക്കന്‍ മലയില്‍ പടു മഴ പെയ്തു
വടക്കന്‍ മലയില്‍ ചെറു മഴ പെയ്തു
താഴ്‌വാരത്തൊരു മരത്തിന്‍ പൊത്തില്‍
തള്ളക്കിളിയുടെ നെഞ്ചിടയുന്നൂ ...


കാറ്റേ വീശുക മഴയേ പെയ്യുക
ചെക്കന്‍മാര്‍ അവര്‍ ആര്‍പ്പുവിളിപൂ
അവരുടെ ലോകത്തവരും മഴയും
പിന്നെ കാറ്റും... കാറ്റിന്‍ കുതന്ത്രവും !

ചൂളം വിളി അത് വീണ്ടും മുഴങ്ങി
ഇനിയൊരു മഴ ഒരു പെരുമഴ പോലെ !
താണ്ഡവമാടും നീരിന്‍ നിറവില്‍
ഭൂമിയതൊത്തിരി നിര്‍വൃതി നേടി

പടിഞ്ഞാറു നിന്നും കല്പന വന്നു
ഏറ്റു പിടിച്ചു ആ കല്പനപാടേ 
കിഴക്കും തെക്കും വടക്കും ഒരുപോല്‍


മഴയോ മഴ അത് പെരുമഴ പുതുമഴ
മഴ മഴ പിന്നെ മഴ മഴ മാത്രം  ...

2 comments: