Tuesday, October 30, 2012

രണ്ടു പാട്ടുകള്‍

അടുത്ത കാലത്തായി പാട്ടിനോടും  സംഗീതത്തോടും  ഇത്തിരി സ്നേഹം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സില്‍ വന്നു  പതിഞ്ഞ ചില പാട്ടുകള്‍. ഇതുനു പറ്റിയ സംഗീതവും (താളം) എന്‍റെ മനസ്സില്‍ തന്നെയുണ്ട്‌ :-

പാട്ട് - 01

തേങ്ങുന്ന മനസ്സിന് പുതുജീവന്‍ പകരുവാന്‍
ഒസ്തിയില്‍  നിറയുന്ന ചൈതന്യമേ
എന്‍ പാപഭാരത്താല്‍ നീയേറ്റ  വേദന
അനന്യമാം സ്നേഹത്തില്‍  അടയാളമേ
(തേങ്ങുന്ന മനസ്സിന്....)

ആഴിയിന്‍ അലകള്‍ പോല്‍ അടങ്ങാത്ത  മനസ്സിനു 
ആലംബമാകുന്നു  നിന്‍ സ്പര്‍ശനം
കന്മഷമേതുമെ  കഴുകുന്ന  നിന്‍കരം
നവ ജീവന്‍ പകരുന്ന  രക്ഷാതീര്‍ത്ഥം
(തേങ്ങുന്ന മനസ്സിന്....)

 കനിവിന്‍റെ  താതാനിന്‍ സ്നേഹമാം ചുംബനം
അകതാരില്‍  നിറക്കുന്നു  നിത്യശാന്തി
സ്നേഹിക്കൂ നിന്നെപ്പോല്‍  നിന്നയല്‍ക്കാരനെ
എന്നോതി എനിക്കുനീ  പുണ്യമായി
 (തേങ്ങുന്ന മനസ്സിന്....)
---------------------------------------------------------------------------------

 പാട്ട് - 02

കാറ്റിന്‍ ചില്ലകള്‍ ഓതും  ഗീതം
നാഥ ന്‍റെ  കേള്‍വികള്‍  അല്ലോ ..
ഉയരും പറവകള്‍  മാനത്തു  കാട്ടണ-
ദേവന്‍റെ  താളമതല്ലോ
നിറയും, നിറയും എന്‍ മനമെന്നും
താതന്‍റെ  ദൈവീക സ്വാന്തനമെങ്ങും
പാടാം, പാടാം  കൈയ്യോത്തു  ചേരാം
നന്മതന്‍ ചിന്തുകള്‍  പരിചയായ് ചേര്‍ക്കാം ..
(കാറ്റിന്‍ ചില്ലകള്‍ ഓതും  ഗീതം.... )

വയലില്‍  പച്ച പുതപ്പിക്കുന്നതാര്
പുഴയില്‍ മീനിനെ  നിറക്കുന്നതാര്
മരത്തില്‍ പൂവുകള്‍ , കായുകളെല്ലാം
നാഥാ, നാഥാ  നിന്‍ കര സൃഷ്ടി
ദേവാ, ദേവാ നിന്നിലെ ശില്‍പ്പി
ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍  അത് അത്ഭുതമാകും
ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ താള മതനന്യമതാകും
(കാറ്റിന്‍ ചില്ലകള്‍ ഓതും  ഗീതം... )

 മാനത്ത്  താരകള്‍  ചിമ്മുന്നതെന്ത്
താഴത്ത്  മാലോകര്‍  തിരയുന്നതെന്ത്
നിറയും  നിന്നുടെ  സ്നേഹമതല്ലോ
നാഥാ, നാഥാ  നിന്‍ ദിവ്യ സ്നേഹം
ദേവാ  ദേവാ  നിന്നിലെ  ദാനം
ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍  അത് അത്ഭുതമാകും
ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ താള മതനന്യമതാകും
(കാറ്റിന്‍ ചില്ലകള്‍ ഓതും  ഗീതം.... )

Monday, October 8, 2012

തിരുവോസ്തി

നാഥാ  നിന്‍ മുമ്പില്‍  ഞാന്‍  കൈകൂപ്പി  നില്‍ക്കുന്നു
എന്‍  മനവും  തനുവും  നിന്നില്‍ അലിഞ്ഞിടുന്നു
തിരുവോസ്തി  തന്നിലെ നിത്യമാം  ചൈതന്യം
അകതാരില്‍ നൊമ്പര പാടുണക്കി

നിന്‍ തിരു രക്തത്താല്‍ കഴുകിടും വേളയില്‍
നിര്‍മലനാകാന്‍ ഞാന്‍ നിനച്ചു പോയി
അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത ശക്തമാം സ്പര്‍ശനം
കാരുണ്യ ദേവാ നിന്‍ തിരുമുറിവില്‍
ആകുല നേരത്ത് ആശ്രയം തേടുവാന്‍
നിന്‍ ഗാത്ര  രുധിരങ്ങള്‍  ശക്തിയേകി
നിറഞ്ഞിട്ടും നിറയാത്ത എന്‍മനം തന്നിലായ്
നിറ ദീപമാകുമാ നറു ചേതന

കരളിലെ കന്മഷം നീക്കി നിന്‍ മാധുര്യം
മനനം ചെയ്തീടുവാന്‍ നീ ത്രാണിയേകി
മറഞ്ഞിട്ടും  മറയാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ തന്നുനീ
ആത്മാവിനന്നമായ് തീര്‍ന്നിടുന്നു

താതനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായും
ഒന്നിച്ചിറങ്ങുന്ന അള്‍ത്താരയില്‍
ത്രിത്വത്തിന്‍ ചൈതന്യം അമൂര്‍ത്ത്മായ് നിറയുന്നു
ഒസ്തിയിലൂടെന്‍ സിരാതന്തുവില്‍ !

അവാച്യമാം ആനന്ദ തിരകളുയര്‍ന്നീടുന്നു
മാനസ ജോര്‍ദാന്‍റെ തീരങ്ങളില്‍
ഇവന്‍ എന്‍റെ പ്രിയ പുത്രന്‍ എന്നുള്ളശരീരി
കേള്‍ക്കുവാന്‍ കാതുകള്‍ കാത്തിരുന്നു !

ജീവന്‍റെ അപ്പമെന്‍ പാപക്കറകളെ-
തീര്‍ക്കുന്ന അവാച്ച്യമാം നേരങ്ങളില്‍
എന്നില്‍ നീ നിറയേണെ ജീവിതാന്ത്യം വരേയും
നിന്‍ പുണ്യ പാതയില്‍ ചരിച്ചീടുവാന്‍
 ----                                      ------